11/05/2015

Combo spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây

Buổi tối với 1 đĩa mì spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây mà chỉ có 36k

Buổi tối với 1 đĩa mì spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây mà chỉ có 36k thật hấp dẫn tại quán Gusto Nha Trang đã thèm luôn.

Combo spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây

Buổi tối với 1 đĩa mì spaghetti và 1 đĩa kem tuyết...

11/05/2015

Combo spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây

Buổi tối với 1 đĩa mì spaghetti và 1 đĩa kem tuyết...

11/05/2015

;