Giờ Mở Cửa

Sáng: 06:00 - 10:00

Chiều: 16:00 - 22:00

Đang Mở Cửa

Địa Chỉ

152C Hồ Tùng Mậu

090 520 25 97

gustonhatrang.com

Khuyến Mãi
30 June 2015
Chỉ Còn

Combo spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây

Buổi tối với 1 đĩa mì spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây mà chỉ có 36k

11/05/2015

Combo spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây

Buổi tối với 1 đĩa mì spaghetti và 1 đĩa kem tuyết trái cây mà chỉ có 36k

11/05/2015